reserveren? 0314 365 539

Privacyverklaring

Privacy- en Cookieverklaring Gringo’s Doetinchem B.V.

26-9-2018

www.gringosdoetinchem.nl, een website van de besloten vennootschap Gringo’s Doetinchem B.V., gevestigd te Doetinchem, 7001 BW aan de Grutstraat 15a, hierna te noemen Gringo’s Doetinchem B.V. hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Gringo’s Doetinchem B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeert Gringo’s Doetinchem B.V. u over de manier waarop Gringo’s Doetinchem B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Gringo’s Doetinchem B.V. worden aangeboden op www.gringosdoetinchem.nl. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via info@gringosdoetinchem.nl. 

1. Verzamelen van Persoonsgegevens

Gringo’s Doetinchem B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door Gringo’s Doetinchem B.V..

2. Doel van de verwerking

Gringo’s Doetinchem B.V. verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit internet diensten in de breedste zin van het woord;
 • telefonisch contact met u op kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
 • het (laten) verzenden van e-mails met andere informatie, goederen of diensten in de door u aangegeven interessegebieden.

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

3. Doorgifte aan derden

In het kader van bovenstaande doeleinden geeft Gringo’s Doetinchem B.V. uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 1. Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. De doorgifte geschiedt aan een door Gringo’s Doetinchem B.V. voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Gringo’s Doetinchem B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. Gringo’s Doetinchem B.V. voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Gringo’s Doetinchem B.V., uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.
 4. Gringo’s Doetinchem B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Gringo’s Doetinchem B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Gringo’s Doetinchem B.V. ontvangt. Een aantal van de maatregelen van Gringo’s Doetinchem B.V. zijn als volgt:

 • De website van Gringo’s Doetinchem B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

5. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

6. Aansprakelijkheid  

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. Gringo’s Doetinchem B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

7. Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

8. Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

9. Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens), kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • Schriftelijk, per adres op Grutstraat 15a, 7001 BW Doetinchem

Via e-mail op info@gringosdoetinchem.nl